Na stiahnutieUnion - Ako postupovať v prípade škodovej udalosti v zahraničí (149kB)
Union - Oznámenie škodovej udalosti z doplnkového poistenia batožiny k Havarijnému poisteniu (48kB)
Union - Havarijné poistenie (152kB)
Union - Oznámenie škodovej udalosti z cestného poistenia, poistenie nepojazdného vozidla (152kB)
Union - Oznámenie škodovej udalosti z poistenia nečakaného pobytu v nemocnici (222kB)
Union - Oznámenie škodovej udalosti z poistenia nevydarenej dovolenky (223kB)
Union - Oznámenie škodovej udalosti z cestovného poistenia - Poistenie batožiny
Union - Oznámenie škodovej udalosti spôsobenej odcudzením (109kB)
Union - Oznámenie škodovej udalosti spôsobenej živelnou udalosťou alebo vodou z vodovodných zariadení (244kB)
Union - Oznámenie škodovej udalosti z poistenia liečebných nákladov v zahraničí (235kB)
Union - Oznámenie škodovej udalosti z poistenia meškania hromadného dopravného prostriedku pri ceste do/zo zahraničia (220kB)
Union - Oznámenie škodovej udalosti z poistenia nákladov na zásah horskej záchrannej služby (241kB)
Union - Oznámenie škodovej udalosti z poistenia predčasného návratu a nečerpaných služieb (233kB)
Union - Oznámenie škodovej udalosti z poistenia storna zájazdu/storna objednanej služby (268kB)
Union - Oznámenie škodovej udalosti z cestovného poistenia, Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (338kB)
Union - Hlásenie škodovej udalosti - Poistený PZP (162kB)
Union - Hlásenie škodovej udalosti - Poškodený PZP (177kB)
Union - Správa o nehode (64kB)
Union - Oznámenie trvalých následkov úrazu (308kB)