Časté otázky

Aké výhody mi ponúka Vaša spoločnosť?

Okrem doručenia poistnej zmluvy priamo do Vašej e-mailovej schránky získavate do budúcnosti poskytovaný komplexný servis. Ten zahŕňa úplnú starostlivosť a správu o Vašu poistnú zmluvu počas celej doby jej trvania. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov Vám pomôžeme vzniknuté situácie zvládnuť, zabezpečiť všetky formality a poskytneme Vám odbornú pomoc. Už 20 rokov poskytujeme odborné služby vo viacerých oblastiach a to sprostredkovanie poistenia, stavebného sporenia, stavebného úveru, hypotekárneho úveru, spotrebného úveru a leasingu, ako aj poradenstvo a asistenciu pri likvidácii poistných udalostí.

Zaujala ma Vaša ponuka a chcem získať uvedené výhody.

Stačí do príslušnej poisťovne, kde máte uzatvorené poistenie zaslať tlačivo výpoveď zmluvy k výročnému dňu doplnené o potrebné údaje v lehote minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia – tj. pred dátumom uvedeným vo Vašej poistnej zmluve ako výročný deň. Potom si už len od nasledujúceho dňa po ukončení predchádzajúcej zmluvy na www.sentia.sk dojednajte novú zmluvu, zodpovedajte niekoľko ďalších otázok a získate všetky uvedené výhody.

Môžem online poisteniu na www.sentia.sk dôverovať?

Dojednanie on-line PZP na www.sentia.sk je služba realizovaná prostredníctvom spoločnosti SENTIA, s.r.o., ktorá je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti poisťovacieho agenta na území Slovenskej republiky. Platnosť uvedenej licencie si môžete skontrolovať na www.nbs.sk.

Aké doklady potrebujem k uzatvoreniu on-line poistenia vozidla?

občiansky preukaz, technický preukaz, resp. osvedčenie o evidencii vozidla

Ako rýchlo budem poistený keď poistnú zmluvu uzatvorím cez www.sentia.sk?

Poistná ochrana začína momentom, keď si dojednáte poistnú zmluvu a uhradíte poistné v stanovenom termíne lehoty splatnosti poistného. Odporúčame okamžite.

Kedy je potrebné uhradiť poistné?

Odporúčame Vám uhradiť poistné on-line ihneď pri uzatvorení poistenia, čím sa vyhnete možným nepríjemnostiam v prípade poistnej udalosti. Ak uhradíte poistné cez internet banking, platba ide priamo na účet poisťovne a poistka je preto okamžite v platnosti. Taktiež môžete platiť prevodným príkazom, ktorý Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu.

Čo robiť v prípade, ak som nestihol zaplatiť poistné za poistenie?

V prípade nezaplatenia splátky poistného v jeho splatnosti, má poisťovňa právo zrušiť poistnú zmluvu z dôvodu nezaplatenia. Na našej infolinke Vám pomôžeme zistiť, či je Vaša zmluva už stornovaná a je potrebné dojednať novú alebo Vám ešte pomôžeme zachrániť tú pôvodnú zmluvu.

Aký dostanem doklad o tom, že som si cez Vás poistil vozidlo?

Súčasťou vygenerovanej dokumentácie po uzatvorení PZP je aj tzv. „zelená karta“. Je potrebné si ju vytlačiť, pokiaľ neobdržíte originál zasielaný z poisťovňou. Tento dokument bude vyžadovaný pri cestnej kontrole, preto ju odporúčame nosiť pri dokladoch od vozidla.

Je správa o nehode súčasťou povinnej výbavy?

Tento dokument už nie je súčasťou povinnej výbavy, no je potrebné ho vyplniť pri každej poistnej udalosti, kde sa podpíšu všetci účastníci. Odporúčame ho mať niekde po ruke.

Prečo je potrebné uzatvoriť povinné zmluvné poistenie?

Ak držiteľ, vlastník motorového vozidla nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie hrozí mu pokuta až do výšky 3 320 €, keďže povinnosť mať toto poistenie je vyžadovaná zo zákona.

Na aké škody sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie?

Poisťovni vyplýva zo zákona povinnosť uhradiť škodu spôsobenú na zdraví, náklady vzniknuté pri usmrtení, škody na veciach, ušlý zisk, náklady právneho zastúpenia poškodeného a náhradu nákladov, ktoré v súvislosti s dopravnou nehodou vznikli, ktorú ste zavinili vy.

Prečo by som si mal uzatvoriť aj havarijné poistenie vozidla?

Z povinného zmluvného poistenia sú vyplácané škody na cudzom vozidle, ktoré ste poškodili. Pri havarijnom poistení sa poistenie vzťahuje okrem škody po nehode, ktorá vznikne na Vašom vozidle, aj na škody spôsobené živelnými pohromami, vandalizmom – tj. cudzím zavinením, prípadne na krádež.

Prečo si neviem uzatvoriť aj havarijné poistenie vozidla on-line?

Pre uzatvorenie havarijného poistenia vyžaduje poisťovňa vykonať vstupnú obhliadku vozidla, preto nie je možné uzatvoriť takéto poistenie on-line. Viac informácií o výhodných sadzbách havarijného poistenia pre našich klientov Vám radi poskytneme na našej infolinke alebo na našej pobočke.

Kedy je potrebné kontaktovať políciu?

  • ak dôjde k zraneniu,
  • ak škoda presiahne 4000 €, 
  • pokiaľ vznikla škoda na zdraví alebo majetku tretej osoby, či dopravnom značení alebo komunikácie,
  • ak škodu spôsobil neznámy páchateľ alebo neznáme vozidlo,
  • ak účastník nehody odmietne vyplniť a podpísať záznam o nehode,
  • pokiaľ sa účastníci nehody nezhodnú na vinníkovi.

Ako mám postupovať keď sa mi stane poistná udalosť?

Podrobný postup nájdete tu v závislosti od typu poistenia, ktoré máte uzatvorené. Na našej stránke si môžete nahlásiť poistnú udalosť on-line a postupovať podľa pokynov. Prípadne môžete nahlásiť poistnú udalosť na infolinke príslušnej poisťovne. Je veľmi dôležité, aby ste každú poistnú udalosť nahlásili do poisťovne včas, aj keď je výška Vašej škody zanedbateľná, keďže je niekedy veľmi ťažké odhadnúť skrytú škodu a poisťovňa by si pre zanedbanie tejto povinnosti mohla spôsobenú škodu voči Vám uplatňovať.

Čo ak sa potrebujem poistiť až za niekoľko týždňov či mesiacov?

Dátum začiatku zmluvy si môžete pri dojednaní cez internet stanoviť ľubovoľne.

Čo mám robiť v prípade ak som predal alebo odhlásil vozidlo?

V sekcii generovanie výpovede si viete vytvoriť potrebnú výpoveď poistnej zmluvy. Podpísanú žiadosť o zrušenie s kópiou odhláseného technického preukazu doručte do poisťovne.

Prečo by som si mal uzatvoriť aj cestovné poistenie na Vašej stránke?

Cestovné poistenie chráni klienta pred nepredvídanými udalosťami v zahraničí, či už sa jedná o dovolenku, pracovnú cestu, pracovný alebo študijný pobyt v zahraničí. Cestovné poistenie v sebe zahŕňa poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti, poistenie batožiny, poistenie storna zájazdu. Súčasťou sú bezplatné asistenčné služby. Toto poistenie je možné dojednať online tu.