Kontakt

Backoffice, korepošpondenčná adresa

Sentia, s.r.o., samostatný finančný agent,

Dunajská 10

040 01 Košice

Slovenská republika

Sídlo spoločnosti

Sentia, s.r.o., samostatný finančný agent,

Jarabinková 2/C

821 09 Bratislava

Slovenská republika