Online databáza údajov vozidiel podľa EČV / VIN

Späť na služby | Poistenie majetku a priemyselnych rizík
Späť na služby | Poistenie majetku a priemysel. rizík

DATABÁZA ÚDAJOV VOZIDIEL poskytuje všetky informácie o vozidle, ktoré sú uvedené v jeho technickom preukaze (OEV, časť II), okrem informácií o držiteľovi / vlastníkovi vozidla.

Zadaním EČV alebo VIN je možné do niekoľkých sekúnd získať informácie o vyhľadávanom vozidle.

Databázu údajov vozidiel je možné prepojiť prostredníctvom API s Vašim informačným systémom, môžete ich získavať jednotlivo manuálnym zadaním VIN / EČV, alebo je tiež možné umiestniť vyhľadávač (formou iframe) na Vašu web stránku