Hypotekárny úver

Späť na služby | Poradenstvo a asistencia pri likvidácii poistnej udalosti
Späť na služby | Poradenstvo pri likvidácii PU

HYPOTEKÁRNY ÚVER je dlhodobý bankový úver (so splatnosťou 4 až 30 rokov), ktorý sa zvyčajne poskytuje účelovo na investície do nehnuteľností slúžiacich na bývanie. Podmienkou jej poskytnutia je zabezpečenie záložným právom k nehnuteľnosti. Väčšina bánk nevyžaduje, aby bola zakladaná nehnuteľnosť vo vlastníctve osoby, ktorá o hypotéku žiada. Nehnuteľnosť môže vlastniť aj niekto iný, napr. rodičia, súrodenci, známi a pod.

VÝŠKU HYPOTEKÁRNEHO ÚVERU stanovujú banky na základe prehodnotenia žiadateľa, ako aj na základe hodnoty nehnuteľnosti, ktorá má slúžiť na zabezpečenie hypotéky. Banky zvyčajne poskytujú hypotéku do výšky 70 %, (v niektorých prípadoch až do 100 %) z hodnoty nehnuteľnosti.

HODNOTU NEHNUTEĽNOSTI stanovujú znalci, pričom banka má právo hodnotu nehnuteľnosti stanovenú znalcom upraviť. Niektoré banky majú interných znalcov, alebo interné zoznamy odporúčaných znalcov, prípadne majú zoznamy znalcov, ktorých znalecké posudky neakceptujú, preto odporúčame výber znalca konzultovať s bankou vopred.

V žiadosti o hypotéku si klient môže stanoviť "Fixáciu úrokovej sadzby", t. j. obdobie, počas ktorého banka klientovi ponechá úrokovú sadzbu nezmenenú. Po uplynutí tohto termínu má banka právo výšku úrokovej sadzby meniť. Je to jeden z parametrov, ktorý ovplyvňuje výšku úrokovej sadzby.

Poskytovanie hypotekárnych úverov sa riadi Zákonom o bankách č. 46/2011. Banky klientom poskytujú aj AMERICKÉ HYPOTÉKY, resp. bezúčelové spotrebiteľské úvery ručené nehnuteľnosťou. V takomto prípade vám banka prevedie peniaze na váš účet a je len na vás, ako peniaze použijete. Zabezpečenie záložným právom k nehnuteľnosti je však podmienkou poskytnutia.